Băng keo silicon 3M scotch 70

Còn hàng

Call đ

Băng keo Silicon 3M Scotch 70

Giới thiệu sản phẩm

Băng keo silicon 3M scotch 70 từ băng điện thành silica gel là một loại keo kháng nhiệt độ cao mà không để lại bất kỳ dấu vết của băng keo, tự tan chảy, silicone vô cơ và dễ dàng để xé lót cách dễ dàng.

Băng keo silicon 3M scotch 70 có một loạt các tính chất điện và vật lý xuất sắc.

Đối với việc bảo vệ các đối tượng bọc và để tránh dấu vết phóng điện hồ quang.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật: 25mm (chiều rộng) x 9.1m (chiều dài) x 0.3mm (dày)

Khối lượng 24 / Hộp

Độ dày: 0.012in (ASTM D-1000)

Độ bền kéo: 12 Ib / trong (ASTM D-1000)

Độ giãn dài tại điểm gãy: 450% (ASTM D-1000)

Độ bền điện môi: 875V / mil (ASTM D-1000)

Kháng Arc: 1 phút (ASTM D-495)

Tính năng sản phẩm

Không bị rão và khả năng chống arc

Băng keo silicon 3M scotch 70 kháng ozone tốt và khả năng thích ứng thời tiết tuyệt vời, ngay lập tức tự tan chảy.

Ứng dụng

Băng keo silicon 3M scotch 70 đốii với việc bảo vệ một nhà cáp điện cao thế để tránh phóng điện hồ quang và tránh dấu vết gia công phần mềm.

 

Thương hiệu

call-button