Bình lọc 1 túi Singapore

Universal Singapore

Universal Singapore

Còn hàng

Call đ

Bình lọc 1 túi Singapore

Chất liệu SS304, SS316, SS316L

Dùng túi size 1, Size 2, Size 4, Size 5

Lưu lượng từ 5m3/ giờ - 45 m3/giờ

Thương hiệu

call-button