Giấy lọc buồng sơn khô

China

Còn hàng

Call đ

Giấy lọc buồng sơn khô còn cọi giấy lọc bụi sơn, giấy lọc tổ ong

Công dụng: giữ bụi sơn, dùng lọc buồng sơn khô

Kích thước: 1m x 10m, 2 lớp giấy

Hoặc 1m x 10m, 2 lớp giấy và 1 lớp bông

Thương hiệu

call-button