Khung lọc thô G4

Hết hàng

Call đ

Khung lọc thô G4

Đặc điểm thiết kế
Hạt bụi bẩn và hơn chất rắn lơ lửng 5um
Lượng không khí 
Kháng nhỏ
Bụi cao 
Tuổi thọ sử dụng dài 

Áp dụng

 

Lọc sơ cấp hệ thống điều hòa không khí
Hệ thống bộ lọc trước
Khung lọc thô G4lọc giai đoạn đầu tiên trong hệ thống vận hành khí và bộ lọc trước trong hệ thống lọc đa cấp . 
Mô hình, kích thước và các thông số

kiểu mẫu

 

Kích thước (mm) 

rộng × cao × sâu
 

Lưu lượng

3 / h

Áp tối thiểu

(Pa)

 

Hiệu quả %
 

 
 

 G4

 46 × 595 × 595 
595 × 495 × 46 
595 × 295 × 46 
495 × 495 × 46 
295 × 295 × 46

 3200 
2700 
1600 
2200 
800

 30

 

85 
phương pháp cân
 

 G4

 

Khung: giấy, nhôm, tấm mạ kẽm

Lưới bảo vệ: lưới thép mạ kẽm

Lọc: vải, bông không dệt

 

Thương hiệu

call-button