Lõi lọc khí chính xác FC, FT, FA, FH trong lọc khí nén

Còn hàng

Call đ

Lõi lọc khí chính xác FC, FT, FA, FH trong lọc khí nén lọc chính xác mm:

FC: 3μm

FT: 1μm

FA: 0.01μm

FH: lọc than hoạt tính 0.01μm

Phạm vi

- Lõi lọc khí chính xác FC, FT, FA, FH trong lọc khí nén lớp FC thích hợp cho chất lỏng số lượng lớn được lọc ra và kích thước 3 micron (5ppmw / w dầu còn lại), thép không gỉ hai giai đoạn khoan ống 1, 10 micron để tách cơ khí lọc ra các hạt rắn và chất lỏng

- Lõi lọc khí chính xác FC, FT, FA, FH trong lọc khí nén lớp FT giai đoạn và áp dụng cho lọc dầu lỏng: có thể lọc xuống hạt rắn lớn 1 micron (hàm lượng dầu còn lại 1.0ppmw / w). Các vật liệu lọc giai đoạn lọc đầu tiên và chất liệu sợi xen kẽ nhiều lớp, lọc ra các hạt lớn hơn.

- Lõi lọc khí chính xác FC, FT, FA, FH trong lọc khí nén lớp FA kết dính phù hợp và lọc rất tốt của hơi nước, có thể lọc ra các hạt rắn nhỏ như 0,01 micron (dầu còn lại 0.01ppmw / w). Các chất liệu lọc giai đoạn lọc đầu tiên và các lớp sợi, các hạt lớn hơn lọc ra, không khí trước khi được lọc trước khi vào lọc giai đoạn thứ hai. Lớp thứ 2 là chất xơ, lọc ra các vật liệu tổng hợp tốt, bộ lọc ngoài có khả năng chống ăn mòn, đóng bọt bên ngoài lớp phủ

- Lõi lọc khí chính xác FC, FT, FA, FH trong lọc khí nén lớp H nói chung phù hợp cho lọc hơi dầu và dễ hấp thu hydrocarbon; qua lọc các hạt rắn nhỏ đến 0,01 micron (phần dầu dư 0.003ppmw / w). Lớp 1 bột carbon ổn định lớp có thể lọc ra hầu hết các hơi dầu. lớp 2 lớp siêu mịn sợi liên kết vừa bột than hoạt tính, có thể lọc hơi nước còn lại, các chất ô nhiễm ngăn chặn và có khả năng chống ăn mòn, ngăn chặn các sợi phát tán.

Thương hiệu

call-button