Phao quây dầu hút dầu tràn

Spilfyter USA

Còn hàng

Call đ

Phao quây dầu và thấm hút dầu tràn

Ứng dụng: dùng ngăn chặm dầu loang và thấm dút dầu tràn, hút dầu trên mặt nước, ngăn dầu lan rộng và giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường

Thương hiệu

call-button