Túi vải NMO Nylon mesh

Đông Châu VN

Đông Châu - Việt Nam

Còn hàng

Call đ

Túi vải dệt NMO Nylon mesh

Túi vải NMO may theo kích thước yêu cầu của khách hàng

Cấp độ lọc, làm sạch: 25 micron, 35 micron, 50 micron, 75 micron, 100 micron, 150 micron, 200 micron...


Thương hiệu

call-button