Y lọc nhựa trong DN40

China

Còn hàng

Call đ

Y lọc nhựa trong DN40

Chất liệu nhựa PP trong suốt

Dùng gắn trên đường ống để ngăn rác, cát sỏi , bảo vệ thiết bị phía sau

Phù hợp dung dịch có tính ăn mòn, có tính axit

Thương hiệu

call-button